Złóż zamówienie za minimum 300zł i odbierz Darmową Dostawę na terenie całej Polski!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.helloqueen.pl"

1. Postanowienia ogólne

 Poniższy regulamin określa warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną a także prowadzonej sprzedaży online z pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.helloqueen.pl przez Vaclav Mroczkowski z siedzibą w Mławie ( Parcele Łomskie 23, 06-500 Mława), NIP: 5691899447, REGON:  387435940

Kontakt z sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem:

Regulamin dostępny jest nieprzerwalnie na stronie internetowej (www.helloqueen.pl) w sposób umożliwiający jego pozyskanie oraz zachowanie dzięki wydrukowaniu bądź zapisaniu w formie PDF na nośniku zewnętrznym [Załącznik nr 1 – Regulamin PDF]

2. Definicje

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku | * z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Klient – osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego
 • Towar – produkt/ produkty prezentowane w sklepie internetowym ( opis każdego produktu dostępny jest przy każdym z produktów
 • Zamówienie – oświadczenie klienta, dążące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, które określa wybranych produkt(towar) oraz jego ilość

3. Umowa zawarcia sprzedaży

  Informacje o Towarach podane na stronie internetowej sklepu helloqueen.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie dostępne towary prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych (zostały legalnie wprowadzone na Polski rynek).

            Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zamówienie zostaje złożone przez klienta do sprzedawcy w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta w momencie przesłania na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcie go do realizacji (potwierdzenie złożonego zamówienia, stanowi część oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty klienta i z chwilą otrzymania jej przez Klienta zawarta zostaje UMOWA SPRZEDAŻY).

            Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza klientowi jej warunki przesyłając na adres poczty elektronicznej klienta.


4. Dostawa

            Dostawa towarów odbywa się tylko na terenie Polski. Realizowana jest pod wskazany przez klienta adres podczas składania zamówienia. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej (czas realizacji: 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty)
 • za pośrednictwem usług Inpost paczkomaty (czas realizacji 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty) 

W wyjątkowych okolicznościach (święta, dni ustawowo wolne od pracy, okres natężonych prac kurierskich) dostarczenie przesyłki może ulec wydłużeniu. 

           Koszty dostawy zostaną wskazane każdorazowo podczas składania zamówienia.

 • w przypadku wydłużenia czasu dostawy klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia bądź w komunikacji mailowej ( nie później niż 24h po złożeniu zamówienia)

               Sprzedawca,  dostarczy wraz z towarem paragon/dowód zakupu (w zależności od woli klienta) obejmującą dostarczone towary.

5. Ceny i metody płatności

 Ceny towarów podawane są w  polskich złotych (PLN). Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:

 • przelew bankowy na wskazany numer konta w informacji przesłanej klientowi ( realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego)
 • za pośrednictwem usługi przelewy24 
 • za pobraniem

            Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówiony towar maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych. W przypadku braku płatności w wyżej podanym terminie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty sprzedający ma możliwość odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego


6.Uprawnienia do odstąpienia od umowy - zwrot towaru

 Klient ( będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nastąpić może poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w terminie 14 dni.

            Klient ma możliwość sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z gotowego wzorca [Załącznik  nr 2 – wzorzec]. Termin 14 dni naliczany jest od dnia w którym nastąpiło dostarczenie towaru do klienta. Oświadczenie powinno zostać wysłane drogą mailową na adres: sklep.helloqueen@outlook.com

            Sprzedawca w momencie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do przesłania na adres email konsumenta potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

            Towar zwracany przez klienta powinien zostać odesłany na koszt klienta. Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać wszystkie metki nienaruszone.

         Towar powinien zostać niezwłocznie zwrócony przez klienta wraz z oryginałem oświadczenia, które również zostało przesłane drogą email oraz paragon, który został dołączony do zakupionego towaru.

SKLEP Helloqueen

Daniela Mroczkowska

Ul. Parcele Łomskie 23

06-500 Mława

Email: sklep.helloqueen@outlook.com

Tel. +48 733 585 544

            Sprzedawca ma obowiązek zwrotu gotówki (wartość towaru) na podane przez klienta w oświadczeniu konto bankowe nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

  Sprzedawca odpowiada wobec klienta, w tym również klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określnych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

            Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres:

SKLEP Helloqueen

Daniela Mroczkowska

Ul. Parcele Łomskie 23

06-500 Mława

Email: sklep.helloqueen@outlook.com

Tel. +48 733 585 544

Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, klient powinien przesłać reklamowany towar oraz dołączenie potwierdzenia zakupu (paragon/rachunek). Towar należy przesłać na adres wskazany powyżej wraz z wypełnionym oświadczeniem dotyczącym reklamacji [Załącznik nr 3 – oświadczenie] na adres wskazany powyżej.

            Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji maksymalnie w trakcie 14 dni. roboczych.

W przypadku niewystarczającej ilości informacji przekazanej przez klienta do sprzedającego, sprzedawca ma prawo wezwać klienta do uzupełnienia informacji.

            Sprzedawca w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji odeśle naprawiony bądź nowy, wolny od wad towar na wskazany przez klienta adres na koszt sprzedawcy.

8. Wymiana

 Zakupiony towar można wymienić na inny rozmiar do 14 dni od otrzymania produktu. Wymieniany produkt powinien: 

 

– nie posiadać oznak użytkowania,

– posiadać zachowane oryginalne metki,

Wymieniany produkt należy odesłać na adres wskazany poniżej dołączając jednocześnie dowód zakupu oraz informacje dla sprzedającego na jaki rozmiar wymienić produkt i na jaki adres odesłać.

SKLEP Helloqueen

Daniela Mroczkowska

Ul. Parcele Łomskie 23

06-500 Mława

Email: sklep.helloqueen@outlook.com

Tel.  +48 733 585 544

9. Karta podarunkowa (Voucher)

      Warunki ogólne „Karty upominkowej”

Niniejsze Zasady oraz warunki dotyczą kart upominkowych ( nazywane również w dalszej części VOUCHER) kupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.helloqueen.pl

Kupując kartę upominkową do sklepu Helloqueen.pl akceptujesz niniejsze zasady i warunki. 

Karty upominkowej możesz wykorzystać tylko w sklepie www.helloqueen.pl

Dostawa

Data dostawy karty upominkowej zależy od formy w jakiej została zamówiona.

Voucher zamówiony w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres email wskazany przez zamawiającego najpóźniej w przeciągu 24h od momentu opłacenia zamówienia
Voucher zamówiony w formie papierowej zostanie przesłany na wskazany adres dostawy najpóźniej w przeciągu 7 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia.

     Okres ważności

Karta upominkowa (Voucher) ważny jest 6 miesięcy od momentu zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić karta upominkową ani jej ponownie aktywować.

9. Ochrona danych osobowych

Podane przez klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności  

10. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnie powstałych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem:

 • który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania Cywilnego.
 • który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę.

            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.

            Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. O wszystkich zmianach każdy klient zostanie poinformowany poprzez informację na stronie sklepu internetowego. Informacja zawierać będzie listę zmian oraz datę wprowadzenia w życie.

Shopping Cart